mandag 13. september 2010

Still a sheltered place.


Nowadays the landowner too takes adwantage of the shelter from rain.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar