fredag 17. juni 2011Mor si grav"Den fyrste song eg høyra fekk, var mors si song ved vogga...... "

(Per Sivle)
På graven til Susanne Sivle.

Finnes det noe bedre ettermæle ?