onsdag 29. juni 2011

Ved Skjervet, Granvin."No ser eg atter slike fjell og dalar..."